Uluslarası İlişkiler ve Dış Politika
Dış Politika

Kırgızistan’da Neler Oluyor?

Çarlık Rusyası döneminde Rusların tüm asimile çalışmalarına rağmen unutulmayan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin var olduğu ilk dönemlerde bile yaşayabilmiş olan Türkistan adı Pantürkizm’i…